Bedrijvenzorg

Naast de zorg die gericht is op uw eigen begeleiding of herstel, bieden wij deskundigheid op het gebied van werkhervatting en  verzuimpreventie. Door de balans te zoeken in de arbeidsbelasting enerzijds en uw mentale en/of fysieke belastbaarheid anderzijds, kunnen gerichte adviezen gegeven worden over verantwoorde terugkeer naar het werk en het voorkomen van uitval.