Bedrijvenzorg

Bedrijfssport

Uw bedrijf kan zich aanmelden voor bedrijfssport op Het Want.  Hieronder wordt verstaan het doen van conditie- of krachttraining van werknemers die georganiseerd of geïnitieerd wordt door de werkgever en die plaatsvindt onder deskundig toezicht. De verstrekking of vergoeding van bedrijfssport is onbelast. Aanmelding kan rechtstreeks of door contact op te nemen met BedrijfsFitnessNederland, waar Het Want een samenwerking mee heeft. Zij nemen een groot deel van de administratieve handelingen van u over.

Bedrijfssport heeft een flink aantal voordelen: