Bedrijvenzorg

Algemeen

Het Want Bedrijvenzorg betreft een specialisatie van de fysiotherapie op het gebied van houding en beweging op de werkvloer. Door de balans te zoeken in de arbeidsbelasting enerzijds en uw mentale en/of fysieke belastbaarheid anderzijds kunnen gerichte adviezen gegeven worden over verantwoorde terugkeer naar het werk en het voorkomen van uitval.

Contact:

Het Want Bedrijvenzorg

Het Want 12

8802 PV  Franeker

T:   0517-390900

E:   info@hetwant.nl