Zorg

Fysiotherapie

Contact:

Fysiotherapie Het Want

Het Want 12

8802 PV  Franeker

T:   0517-390900

E:   info@hetwant.nl

I:    www.hetwant.nl

 

Behandeling alleen op afspraak.

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur
Openingstijden Fysiotherapie:
Maandag t/m donderdag 07.30 - 21.30 uur
Vrijdag 07.30 - 20.00 uur


De fysiotherapeut is de deskundige op het gebied van ons dagelijks bewegen. Bij hem of haar kunt u terecht voor de behandeling van klachten, maar ook om (ergere) klachten te voorkomen.

Het kan gaan om sportblessures, klachten opgedaan tijdens het werk, klachten vanwege een ongeval of ziekte, een ‘verkeerde’ beweging of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt. Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt u zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijkse leven kunt voortzetten.

 

Vergoeding

Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie namelijk voor een beperkt aantal chronische aandoeningen vanaf de eenentwintigste behandeling en fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar. In de meeste gevallen wordt de fysiotherapie vergoed vanuit de aanvullende verzekering, afhankelijk van de door u gekozen vergoeding. Het is belangrijk om u goed op de hoogte te stellen welke vergoeding voor fysiotherapie u krijgt binnen uw aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering of kijk op www.fysiotherapie.nl. Hier vindt u een overzicht waarop u kunt vergelijken hoe fysiotherapie is opgenomen in de aanvullende verzekeringen van verschillende zorgverzekeraars in Nederland.

 

Tarieven

Fysiotherapie Het Want heeft met de meeste verzekeraars een contract afgesloten. Indien wij een contract hebben met uw verzekeraar ontvangt u geen factuur en worden uw fysiotherapiekosten rechtstreeks door uw verzekeraar aan ons vergoed zolang ze binnen uw aanvullende verzekering vallen. De tarievenlijst is dan minder voor u van belang. Wanneer u wel een factuur van ons ontvangt, die u eventueel (deels) bij uw verzekeraar kunt declareren, dan is de tarievenlijst wel van belang. De door ons gehanteerde praktijktarieven komen overeen met de tarieven zoals die zijn afgesproken met onze grootste regionale zorgverzekeraar De Friesland. U vindt de tarievenlijst op het mededelingenbord in de wachtruimte van Het Want en op deze website.

 

Specialisatie

In principe kunnen alle klachten door alle fysiotherapeuten behandeld worden. Maar sommigen hebben extra specialisaties.
Binnen fysiotherapie Het Want zijn de volgende specialisaties aanwezig:

Manuele therapie:
Het corrigeren van bewegingsbeperkingen in gewrichten, vaak in de wervelkolom.
De behandeling is erop gericht de functie van de gewrichten te verbeteren.

Sportfysiotherapie:
Specifiek voor het behandelen en voorkomen van sportblessures en het geven van trainingsadviezen.
De behandeling is gericht op verantwoorde sporthervatting en blessurepreventie door gerichte adviezen op het gebied van training, schoeisel, kleding, etc.

Geriatriefysiotherapie:
Gespecialiseerde fysiotherapie ten behoeve van de gezondheid en het welzijn van de kwetsbare ouderen.

 

Beweegprogramma's

Binnen Het Want bieden wij Beweegprogramma’s aan voor mensen met de volgende aandoeningen:

- Overgewicht (BMI > 30)
- Diabetes type 2
- Astma / COPD
- Fibromyalgie

Doel is om naast klachtenvermindering, gezond leef- en beweeggedrag aan te leren.

Het programma duurt in totaal 6 maanden en bestaat uit de volgende onderdelen:

- Intake gesprek, testen en meten
- 12 weken trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut.
- 2 individuele gesprekken met een leefstijladviseur voor de vertaalslag naar uw dagelijks leven
- 2 tussentijdse evaluaties met testen en meten
- Groepsgewijze supermarktrondleiding door een diëtiste
- Groepsgewijze informatiebijeenkomst over leefstijlverandering door een psycholoog
- 6 maanden na aanvang kijken we samen naar wat u bereikt heeft en wat u nog zou willen bereiken.

 

De Behandeling

Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten dit door u eerst te onderzoeken en vragen te stellen. Op basis daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen. Dit is maatwerk. Wel werken we bij fysiotherapie Het Want met vaste richtlijnen als basis, maar uiteindelijk is elk mens weer anders. Elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders. Een individuele behandeling duurt ongeveer een half uur per keer. Het revalideren in een oefengroep duurt per behandeling vaak een uur.

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is vaak oefentherapie. Binnen fysiotherapie Het Want volgen wij de bestaande behandelrichtlijnen die meer en meer gericht zijn op actief revalideren en u zelfstandig met de klachten te leren omgaan. In steeds meer wetenschappelijke publicaties wordt het belang van actief revalideren bewezen. Voor sommige patiëntengroepen hebben we specifieke Zorgprogramma’s. Het gaat erom dat u zich ervan bewust wordt wat de beste manier van bewegen is en vertrouwen krijgt in uw lichaam. Ter ondersteuning van de oefentherapie kan de fysiotherapeut ook gebruik maken van massage en fysiotechniek.

 

Directe toegang

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.