Zorg

Algemene voorwaarden

Gezondheidscentrum Het Want heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Wij declareren onze verrichtingen rechtstreeks bij uw verzekeraar indien u voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie. Wanneer u niet (meer) verzekerd bent voor fysiotherapie ontvangt u van ons een factuur.

In de meeste gevallen wordt fysiotherapie vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Wij raden u aan om na te gaan hoe dit bij uw zorgverzekering geregeld is. Als blijkt dat uw behandelingen niet door de verzekering worden gedekt dienen de kosten door uzelf te worden voldaan. De factuur dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de voornoemde termijn uit dan verkeert u in verzuim met ingang van de 31e dag na de factuurdatum en staat het ons vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Dat is door ons uitbesteed aan Medicas BV. Naast de declaratie kunnen extra administratiekosten als ook wettelijke rente worden gevorderd.

De tarienvenlijst vindt u op onze website en in de wachtruimte van de praktijk. Wordt u na de intake / onderzoek meteen behandeld, dan worden beide verrichtingen apart in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar. Dit geldt voor zowel bij binnenkomst via verwijzing als via Directe Toegang Fysiotherapie / Oefentherapie (DTO / DTF). Bij binnenkomst via DTF of DTO worden in de meeste gevallen twee zittingen van het totaal aantal vergoede behandelingen afgeschreven.

Bij verhindering dient u zich minimaal 24 uur van tevoren af te melden. Indien afspraken niet tijdig worden afgezegd, kan de gereserveerde tijd bij u in rekening worden gebracht. Buiten de openingstijden en in het weekeinde kunt u uw verhindering inspreken op het antwoordapparaat. U kunt ook een mail sturen naar info@hetwant.nl.