Zorg

Klachtenreglement

Als u een klacht heeft over de behandeling of over de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, probeert u dit dan eerst met uw fysiotherapeut te bespreken. Al dan niet in het bijzijn van iemand anders.
Indien u dit niet wilt, kunt u met uw klacht naar de algemeen directeur of deze klacht via een klachtenformulier, verkrijgbaar bij de receptioniste indienen.
Alle klachten worden gedocumenteerd op het daarvoor beschikbare formulier "Klachten- / verbetervoorstellen". Samen met u zullen wij naar een, voor alle partijen aanvaardbare oplossing zoeken.

Mocht u er desondanks niet uitkomen kan kunt u zich wenden tot het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).
Voor info: Klachtencommissie van het KNGF tel. nr.: 033-4672900.