Zorg

Logopedie

Binnen Gezondheidscentrum Het Want wordt de logopedie verzorgd door logopediepraktijk Willewiis, op locatie Bloemketerp.

Behandeling vindt plaats op afspraak.


Contact:

Logopediepraktijk Willewiis

Burgemeester Dijkstraweg 3

8801 PG   Franeker

T: 0517-390008

E: info@logopediewillewiis.nl

I:  www.logopediewillewiis.nl