Zorg

Sportarts

Op vrijdagochtend heeft de sportarts Baukje Wiersma (Sport Medisch Adviescentrum) spreekuur in Het Want.

Consult alleen volgens afspraak.

 

Contact:

B. Wiersma, sportarts

Het Want 10

8802 PV  Franeker

T: 0517-390900 of 0513-627175

I: www.sportgeneeskundefriesland.nl